บทอาขยาน
1 - สังข์ทองตอนนางจันท์เทวีสลักชิ้ฟักเป็นเรื่องราวนางกับพระสังข์ ( คนอ่าน 54892 คน) ( คนแสดงความเห็น 3413 คน) เปิดรับความคิดเห็น
2 - สักวาดาวจรเข้ ( คนอ่าน 29418 คน) ( คนแสดงความเห็น 1526 คน) เปิดรับความคิดเห็น
3 - โคลงโลกนิติ ( คนอ่าน 36868 คน) ( คนแสดงความเห็น 807 คน) เปิดรับความคิดเห็น
4 - กาพย์เห่ชมเครื่องคาว ( คนอ่าน 11233 คน) ( คนแสดงความเห็น 148 คน) เปิดรับความคิดเห็น
5 - พระอภัยมณี ตอนที่ ๑๙ ( คนอ่าน 18387 คน) ( คนแสดงความเห็น 562 คน) เปิดรับความคิดเห็น
6 - ปรารถนาดีต่อแดนเกิด ( คนอ่าน 5649 คน) ( คนแสดงความเห็น 80 คน) เปิดรับความคิดเห็น
7 - พระอภัยมณีเป่าปี่แสดงฝีมือให้พราหมณ์ทั้ง ๓ ฟัง ( คนอ่าน 23675 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)
8 - พวกเราชาวไทย ( คนอ่าน 8018 คน) ( คนแสดงความเห็น 148 คน) เปิดรับความคิดเห็น
9 - ปฐม ก กา ( คนอ่าน 11782 คน) ( คนแสดงความเห็น 101 คน) เปิดรับความคิดเห็น
10 - โมกขศักดิ์ ( คนอ่าน 7249 คน) ( คนแสดงความเห็น 85 คน) เปิดรับความคิดเห็น
11 - นิติสารสาธก ( คนอ่าน 6185 คน) ( คนแสดงความเห็น 57 คน) เปิดรับความคิดเห็น
12 - สัตว์สวยป่างาม ( คนอ่าน 9704 คน) ( คนแสดงความเห็น 157 คน) เปิดรับความคิดเห็น
13 - นกเอี้ยงเลี้ยงควายเฒ่า ( คนอ่าน 9577 คน) ( คนแสดงความเห็น 247 คน) เปิดรับความคิดเห็น
14 - เรือเล่นสามเส้นสิบห้าวา ( คนอ่าน 5741 คน) ( คนแสดงความเห็น 75 คน) เปิดรับความคิดเห็น
15 - นกกิ้งโครงเข้าโพรงนกเอี้ยง ( คนอ่าน 5865 คน) ( คนแสดงความเห็น 88 คน) เปิดรับความคิดเห็น
16 - ตุ๊ดตู่ในรูกระบอก ( คนอ่าน 6173 คน) ( คนแสดงความเห็น 573 คน) เปิดรับความคิดเห็น
17 - ชักซ้าวมะนาวโตงเตง ( คนอ่าน 5790 คน) ( คนแสดงความเห็น 84 คน) เปิดรับความคิดเห็น
18 - จิงโจ้โล้สำเภา ( คนอ่าน 6270 คน) ( คนแสดงความเห็น 130 คน) เปิดรับความคิดเห็น
19 - นกขมิ้นเหลืองอ่อน ( คนอ่าน 7484 คน) ( คนแสดงความเห็น 121 คน) เปิดรับความคิดเห็น
20 - ตั้งไข่ล้มต้มไข่กิน ( คนอ่าน 7584 คน) ( คนแสดงความเห็น 226 คน) เปิดรับความคิดเห็น
21 - อย่านั่งใกล้ถุงเงินคำ ( คนอ่าน 5676 คน) ( คนแสดงความเห็น 46 คน)
22 - อนึ่งเวลากิน ( คนอ่าน 6195 คน) ( คนแสดงความเห็น 17 คน)
23 - มาลี ( คนอ่าน 10032 คน) ( คนแสดงความเห็น 20 คน)
24 - เพลงยาวเจ้าอิศรญาณ ( คนอ่าน 9159 คน) ( คนแสดงความเห็น 16 คน)
25 - เพลงชาติ ( คนอ่าน 13930 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)
26 - ฝนตกแดดออก ( คนอ่าน 12294 คน) ( คนแสดงความเห็น 16 คน)
27 - ปากใดเกินบ่มีความฮู้ ( คนอ่าน 5294 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)
28 - ไทยรวมกำลังตั้งมั่น ( คนอ่าน 10875 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)
29 - เจ้าดวงมาลา ( คนอ่าน 12565 คน) ( คนแสดงความเห็น 17 คน)
30 - กาเหว่า ( คนอ่าน 27237 คน) ( คนแสดงความเห็น 15 คน)
31 - โคลงโลกนิติ ( คนอ่าน 16183 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)
32 - เป็นมนุษย์หรือเป็นคน ( คนอ่าน 18004 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)
33 - ผู้ชนะ ( คนอ่าน 14071 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)
34 - ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ( คนอ่าน 14309 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
35 - วิชาเหมือนสินค้า ( คนอ่าน 30667 คน) ( คนแสดงความเห็น 80 คน)
36 - ตนเป็นที่พึ่งแก่ตน ( คนอ่าน 15601 คน) ( คนแสดงความเห็น 22 คน)
37 - สยามานุสสติ ( คนอ่าน 9639 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)
38 - พฤษภกาสร ( คนอ่าน 15882 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
39 - ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หนังสือเป็นตรี ชั่วดีเป็นตรา ( คนอ่าน 27251 คน) ( คนแสดงความเห็น 24 คน)
40 - วิชาหนาเจ้า ( คนอ่าน 15547 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)
41 - เด็กน้อย ( คนอ่าน 10517 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
42 - รักษาป่า ( คนอ่าน 10022 คน) ( คนแสดงความเห็น 3 คน)
43 - ไก่แจ้ ( คนอ่าน 11869 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)
44 - รัก เมืองไทย ( คนอ่าน 13371 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)
45 - แมวเหมียวแยกเขี้ยวยิงฟัน ( คนอ่าน 15138 คน) ( คนแสดงความเห็น 13 คน)