บทกวี
1 - เกิดมาทั้งที ( คนอ่าน 5912 คน) ( คนแสดงความเห็น 2151 คน) เปิดรับความคิดเห็น
2 - ความรู้คู่การเรียน ( คนอ่าน 5885 คน) ( คนแสดงความเห็น 382 คน) เปิดรับความคิดเห็น
3 - กีฬาสี ( คนอ่าน 5881 คน) ( คนแสดงความเห็น 732 คน) เปิดรับความคิดเห็น
4 - ทรงพระเจริญ ( คนอ่าน 5876 คน) ( คนแสดงความเห็น 220 คน) เปิดรับความคิดเห็น
5 - ฉันชื่อวิษุวัต ( คนอ่าน 5859 คน) ( คนแสดงความเห็น 129 คน) เปิดรับความคิดเห็น
6 - เด็กไทยคนดี ต้องมีวินัย ( คนอ่าน 5877 คน) ( คนแสดงความเห็น 219 คน) เปิดรับความคิดเห็น
7 - คำว่าพ่อยิ่งใหญ่มหาศาล ( คนอ่าน 5863 คน) ( คนแสดงความเห็น 178 คน) เปิดรับความคิดเห็น
8 - ดินดีอุดม ( คนอ่าน 5859 คน) ( คนแสดงความเห็น 86 คน) เปิดรับความคิดเห็น
9 - ความรู้ผู้นักปราชญ์ ( คนอ่าน 5868 คน) ( คนแสดงความเห็น 104 คน) เปิดรับความคิดเห็น
10 - รักชาติรักศาสนา ( คนอ่าน 5864 คน) ( คนแสดงความเห็น 136 คน) เปิดรับความคิดเห็น
11 - วันลอยกระทง ( คนอ่าน 5870 คน) ( คนแสดงความเห็น 518 คน)
12 - ช้าง ( คนอ่าน 5962 คน) ( คนแสดงความเห็น 126 คน)
13 - ๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทย ( คนอ่าน 5873 คน) ( คนแสดงความเห็น 166 คน)
14 - บทกวีกรณีตากใบ ( คนอ่าน 5899 คน) ( คนแสดงความเห็น 59 คน)
15 - เตือนสติลูก ๆ ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 109 คน)
16 - พ่อแม่ก็แก่เฒ่า ( คนอ่าน 5952 คน) ( คนแสดงความเห็น 116 คน)
17 - หนทางดับทุกข์ในใจเรา ( คนอ่าน 5862 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)
18 - สยามเมืองยิ้มจงกลับมา ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 31 คน)
19 - ครรลองครู ( คนอ่าน 5857 คน) ( คนแสดงความเห็น 9 คน)
20 - สักวาการเรียน ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 36 คน)
21 - กุญแจป่า ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 21 คน)
22 - ที่นี่…มหาวิทยาลัย ( คนอ่าน 5858 คน) ( คนแสดงความเห็น 19 คน)
23 - ใบ้ ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 33 คน)
24 - ชมสวน ( คนอ่าน 5852 คน) ( คนแสดงความเห็น 28 คน)
25 - ควายหน้าห้อง ( คนอ่าน 5867 คน) ( คนแสดงความเห็น 17 คน)
26 - แบบครู ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)
27 - แบบยาย ( คนอ่าน 5866 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)
28 - ไม่อนุมัติ ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)
29 - โยนกลองในแนวตั้ง ( คนอ่าน 5852 คน) ( คนแสดงความเห็น 17 คน)
30 - Mind – Map พันธุ์ ( คนอ่าน 5861 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)
31 - หัตถ์ทิพย์ ( คนอ่าน 5865 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)
32 - ลูกจากแม่เอ๊ย ( คนอ่าน 5860 คน) ( คนแสดงความเห็น 25 คน)
33 - รอย…ที่เหลืออยู่ ( คนอ่าน 5864 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)
34 - กว้าง…ลึก…เหลว ( คนอ่าน 5862 คน) ( คนแสดงความเห็น 3 คน)
35 - ขี้ตื้นมักตู่ ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
36 - หนึ่งในโลก ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 10 คน)
37 - แม่ไม้สอนลูก ( คนอ่าน 5852 คน) ( คนแสดงความเห็น 23 คน)
38 - บอระเพ็ดหวาน ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
39 - กระเพื่อม ( คนอ่าน 5862 คน) ( คนแสดงความเห็น 9 คน)
40 - เกียรติดอกไม้ ( คนอ่าน 5860 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)
41 - มะตูมสองต้น ( คนอ่าน 5863 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
42 - ยิ้มสีม่วง ( คนอ่าน 5857 คน) ( คนแสดงความเห็น 18 คน)
43 - ดอกน้ำค้าง ( คนอ่าน 5857 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)
44 - เด็กๆและดวงดาวของพวกเขา ( คนอ่าน 5847 คน) ( คนแสดงความเห็น 9 คน)
45 - ดวงตาของความรัก ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 13 คน)
46 - ชื่นใจ ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 5 คน)
47 - ปฏิทินงานผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)
48 - ใจตะปู ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)
49 - ถามนางละคร ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 9 คน)
50 - ในรัก ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)
51 - แต่… ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 2 คน)
52 - ยิ้มนางฟ้า ( คนอ่าน 5850 คน) ( คนแสดงความเห็น 22 คน)
53 - กาลครั้งนี้ ( คนอ่าน 5848 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
54 - กาลครั้งหนึ่ง ( คนอ่าน 5850 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
55 - ฉันและเธอคือผู้นฤมิต ( คนอ่าน 5844 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
56 - ใจไม้ ( คนอ่าน 5859 คน) ( คนแสดงความเห็น 5 คน)
57 - คนใช้คำ ( คนอ่าน 5843 คน) ( คนแสดงความเห็น 2 คน)
58 - สถานีคนเศร้า ( คนอ่าน 5852 คน) ( คนแสดงความเห็น 2 คน)
59 - มิต้องอธิบาย ( คนอ่าน 5848 คน) ( คนแสดงความเห็น 1 คน)
60 - เหลวไหล ( คนอ่าน 5846 คน) ( คนแสดงความเห็น 9 คน)
61 - ขนเม่นแห่งรัก ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 1 คน)
62 - ในอุ้งหัตถ์อารมณ์ ( คนอ่าน 5851 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)
63 - ฤดูฤดีรัก ( คนอ่าน 5858 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)
64 - เรา ( คนอ่าน 5847 คน) ( คนแสดงความเห็น 2 คน)
65 - ลมหรือพายุ ( คนอ่าน 5844 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)
66 - รักพ้อ ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)
67 - บางครั้ง ( คนอ่าน 5850 คน) ( คนแสดงความเห็น 3 คน)
68 - นะที่รัก ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 19 คน)
69 - เสียงดอกไม้ ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)
70 - ล้ำลึกรู้สึกได้ ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 3 คน)
71 - ซ่อนกลิ่น ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)
72 - ความลับ ( คนอ่าน 5858 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)
73 - ฆ่าผิดคน ( คนอ่าน 5851 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)
74 - แด่…ดาว ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 16 คน)
75 - ในหน้าผา ( คนอ่าน 5846 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)
76 - นักเดินทาง ( คนอ่าน 5858 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
77 - ดึกแล้ว ( คนอ่าน 5874 คน) ( คนแสดงความเห็น 2 คน)
78 - ปากกาที่ย้อนกลับ ( คนอ่าน 5848 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
79 - เงาพระเจ้า ( คนอ่าน 5845 คน) ( คนแสดงความเห็น 20 คน)
80 - ในกระจก ( คนอ่าน 5847 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)
81 - คือฉัน ( คนอ่าน 5852 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
82 - ถามดารา ( คนอ่าน 5861 คน) ( คนแสดงความเห็น 9 คน)
83 - เลือดเนื้อเป็นเชื้อไฟ ( คนอ่าน 5851 คน) ( คนแสดงความเห็น 3 คน)
84 - อีกด้านหนึ่งของความมืด ( คนอ่าน 5857 คน) ( คนแสดงความเห็น 2 คน)
85 - คนหลงทาง ( คนอ่าน 5864 คน) ( คนแสดงความเห็น 5 คน)
86 - หมานอกบ้าน ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)
87 - กำเนิด กำเนิดพาลี สุครีพ นิลพัท ชมพูพาน และ หนุมาน ( คนอ่าน 5865 คน) ( คนแสดงความเห็น 52 คน)
88 - ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ( คนอ่าน 5871 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)
89 - สองคนยลตมช่อง ( คนอ่าน 5852 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
90 - ด้วยหัวใจเท่านั้น... ( คนอ่าน 5848 คน) ( คนแสดงความเห็น 11 คน)
91 - ไก่แจ้แซ่เสียง ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 16 คน)
92 - คุณค่าชีวิต ( คนอ่าน 5857 คน) ( คนแสดงความเห็น 15 คน)
93 - ตำราหางอึ่ง ( คนอ่าน 6145 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
94 - ร้อยโลกก็ร้อยร้าง ( คนอ่าน 5856 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)
95 - สุนัขเน่า ( คนอ่าน 5886 คน) ( คนแสดงความเห็น 37 คน)
96 - ยายกะตาตำข้าว ( คนอ่าน 5866 คน) ( คนแสดงความเห็น 17 คน)
97 - สุโขทัย ( คนอ่าน 5870 คน) ( คนแสดงความเห็น 39 คน)
98 - กาลจักร ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)
99 - กระบวนเรือ ( คนอ่าน 5851 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)
100 - ศิลปอยุธยา ( คนอ่าน 5864 คน) ( คนแสดงความเห็น 29 คน)
101 - สีสันแห่งลม (COLORS OF THE WIND) ( คนอ่าน 5850 คน) ( คนแสดงความเห็น 33 คน)
102 - เพลงนกเขา (ของเก่า) ( คนอ่าน 5864 คน) ( คนแสดงความเห็น 29 คน)
103 - บันทึกจากต้นกระโดน ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 28 คน)
104 - ระหว่างเธอกับฉัน ( คนอ่าน 5870 คน) ( คนแสดงความเห็น 109 คน)
105 - โรงเรียนต้นไม้ ( คนอ่าน 5861 คน) ( คนแสดงความเห็น 241 คน)