[ย้อนกลับ]


พระราชาและพระมเหสี 4 องค์ ( คนอ่าน 38717 คน) ( คนแสดงความเห็น 11113 คน)

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีพระราชาองค์หนึ่ง พระองค์มีพระมเหสีร่วม 4 พระองค์ ด้วยกัน

          พระองค์หลงรักพระมเหสีองค์ที่ 4 มากที่สุด สิ่งที่พระองค์ให้กับพระมเหสีองค์นี้คือ สิ่งที่ดีเลิศที่สุดไม่ว่าจะเป็นอาหารเลิศรส เสื้อผ้าอันงดงามพระองค์ทะนุถนอมและเฝ้าเอาอกเอาใจพระมเหสีองค์นี้เป็นอย่างยิ่ง

          สำหรับพระเหสีองค์ที่ 3 พระองค์ก็รักมากเช่นเดียวกัน มักนำพระมเหสีองค์นี้เสด็จประพาสเมืองต่างถิ่นอยู่เสมอ ๆ พระองค์ทรงกลัวว่า วันหนึ่งพระนางจะจากพระองค์ไปอยู่กับชายอื่น

           พระองค์รักพระมเหสีองค์ที่ 2 ด้วยเช่นกัน พระนางเป็นผู้ที่พระองค์ไว้วางใจพระนางเป็นผู้มีความกรุณา มีความถี่ถ้วนรอบคอบและอยู่เคียงข้างช่วยเหลือพระองค์ในยามทุกยากลำบาก

           สำหรับพระมเหสีองค์แรก พระนางเป็นผู้จงรักภักดี เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการรักษาราชสมบัติและอาณาจักรของพระองค์ให้ยั่งยืน แต่พระราชาไม่ทรงรักพระมเหสีองค์นี้เท่าไร แทบไม่นึกถึงพระนางเท่าใดด้วยซ้ำ แม้ว่าพระนางจะทรงรักพระองค์ลึกซึ้งมากเพียงใดก็ตาม 


           วันหนึ่งพระราชาทรงประชวรหนักและทรงทราบว่าวันเวลาของพระองค์กำลังจะสิ้นสุดลง พระองค์ทรงรำลึกถึงชีวิตอันแสนสุขที่ผ่านมาและใคร่ครวญถึงว่า พระองค์มีพระมเหสีร่วม 4 พระองค์ แต่เมื่อพระองค์กำลังจะตาย พระองค์ต้องอยู่ลำพังเพียงองค์เดียว

           พระองค์ตรัสถามพระมเหสีองค์ที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ที่พระองค์ทะนุถนอมและให้แต่สิ่งดีเลิศที่สุดนั้นว่า "ยามที่พระองค์กำลังจะตาย พระนางจะติดตามและอยู่ร่วมกับพระองค์ด้วยหรือไม่" พระนางตรัสตอบปฏิเสธและเสด็จจากไปโดยไม่มีแม้แต่คำพูดใด ๆ คำตอบของพระนางเป็นเสมือนมีดแหลมที่เสียบแทงหัวใจของพระองค์


           พระราชาผู้โศกเศร้าตรัสถามพระมเหสีองค์ที่ 3 ผู้ที่พระองค์รักมากเช่นเดียวกันว่า "หากพระองค์กำลังจะสิ้นลมพระนางจะเสด็จอยู่ร่วมกับพระองค์หรือไม่" พระนางตอบปฏิเสธพร้อมกับตรัสว่า "ชีวิตของพระนางดีเลิศเกินไป เมื่อพระองค์ตายพระนางก็จะแต่งงานใหม่" หัวใจของพระองค์จมดิ่งไปและรู้สึกเหน็บหนาว

          พระราชาตรัสถามคำเดียวกันกับพระมเหสีองค์ที่ 2 ผู้มักเคียงข้างพระองค์เสมอ พระนางตอบว่า "พระนางรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถช่วยเหลือพระองค์ได้ สิ่งที่พระนางทำเพื่อพระองค์ได้คือ ร่วมขบวนเสด็จพระศพของพระองค์ไปยังสุสานเท่านั้น" คำตอบของพระนางเสมือนสายฟ้าที่ทำให้พระองค์สูญสิ้นทุกอย่าง


           แต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น "ข้าพระองค์จะเสด็จตามพระองค์ไม่ว่าพระองค์จะไปที่ไหนก็ตาม" เมื่อพระราชาหันไปมอง เจ้าของเสียงก็คือ พระมเหสีองค์แรก พระนางช่างผ่ายผอมเหลือเกิน และทุกข์ทรมานเพราะความอดอยาก พระราชาตรัสด้วยความเศร้าโศกว่า พระองค์น่าจะดูแลพระนางมากกว่านี้ในยามที่พระองค์มีโอกาส แล้วพระราชาก็สิ้นลมโดยมีพระมเหสีองค์แรกผู้ซีดเซียวสิ้นใจลงอยู่เคียงข้าง

นิทานเรื่องนี้สอนอะไร
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ

แสดงความเห็นเพิ่มเติม          
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น