[ย้อนกลับ]


ไก่แจ้ ( คนอ่าน 15275 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)

ไก่เอ๋ยไก่แจ้
ถึงยามขันขันแซ่กระชั้นเสียง
โก่งคอเรื่อยร้องซ้องสำเนียง
ฟังเพียงบรรเลงวังเวงดัง
ถ้าตัวเราเหล่านี้หมั่นนึก
ถึงคุณครูผู้ฝึกสอนสั่ง
ไม่มากนักสักวันละสองครั้ง
คงตั้งแต่สุขทุกวันเอย

ของ หม่อมเจ้าประภาการ
ร้องลำนางนาค
จาก ดอกสร้อยสุภาษิต
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ