[ย้อนกลับ]


วิชาหนาเจ้า ( คนอ่าน 15312 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)

   เกิดมาเป็นคน         หนังสือเป็นต้น
วิชาหนาเจ้า               ถ้าแม้นไม่รู้
อดสูอายเขา              เพื่อนฝูงเยาะเย้า
ว่าเง่าว่าโง่

   ลางคนเกิดมา        ไม่รู้วิชา
เคอะอยู่จนโต            ไปเป็นข้าเขา
เพราะเง่าเพราะโง่       บ้างเป็นคนโซ
เที่ยวขอก็มี

   ถ้ารู้วิชา                ประเสริฐนักหนา
ชูหน้าราศี                 จะไปแห่งใด
มีคนปรานี                ยากไร้ไม่มี
สวัสดีมงคล

จาก ประถม ก กา ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
ในหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ เล่ม ๒ หน้า ๙๖
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ