[ย้อนกลับ]


สยามานุสสติ ( คนอ่าน 15262 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)

   ใครรานใครรุกด้าว           แดนไทย
ไทยรบจนสุดใจ                  ขาดดิ้น
เสียเนื้อเลือดหลั่งไหล          ยอมสละ  สิ้นแล
เสียชีพไป่เสียสิ้น                 ชื่อก้องเกียรติงาม

    หากสยามยังอยู่ยั้ง          ยืนยง
เราก็เหมือนอยู่คง              ชีพด้วย
หากสยามพินาศลง             ไทยอยู่ได้ฤา
เราก็เหมือนมอดม้วย          หมดสิ้นสกุลไทย

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ใน หนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ เล่ม ๑ หน้า ๑๑๖
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ