[ย้อนกลับ]


กาเหว่า ( คนอ่าน 15720 คน) ( คนแสดงความเห็น 15 คน)

       เจ้านกกาเหว่าเอย        ไข่ไว้ให้แม่กาฟัก
แม่กาก็หลงรัก                    คิดว่าลูกในอุทร
คาบเอาข้าวมาเผื่อ               ไปคาบเอาเหยื่อมาป้อน
ถนอมไว้ในรังนอน              ซ่อนเหยื่อมาให้กิน
ปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคล        ท้อแท้จะสอนบิน
แม่กาพาไปกิน                    ที่ปากน้ำพระคงคา
ตีนเจ้าเหยียบสาหร่าย         ปากก็ไซ้หาปลา 
กินกุ้งแลกินกั้ง                    กินหอยกระพังแมงดา
กินแล้วก็โผมา                    จับที่ต้นหว้าโพธิ์ทอง
ยังมีนายพราน                   เที่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองมอง
ยกปืนขึ้นส่อง                    จ้องเอาแม่กาดำ 
ตัวหนึ่งว่าจะต้ม                 อีกตัวหนึ่งว่าจะยำ
กินนางแม่กาดำ                  ค่ำวันนี้อุแม่นา

จาก บทกลอนกล่อมเด็ก
รวบรวมโดย หอพระสมุดวชิรญาณ
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ