[ย้อนกลับ]


ไทยรวมกำลังตั้งมั่น ( คนอ่าน 15440 คน) ( คนแสดงความเห็น 14 คน)

ไทยรวมกำลังตั้งมั่น  
จะสามารถป้องกันขันแข็ง
ถึงแม้ศัตรูผู้มีแรง    
มายุทธ์แย้งก็จะปลาตไป

ขอแต่เพียงไทยเราอย่าผลาญญาติ  
ร่วมชาติร่วมจิตเป็นข้อใหญ่
ไทยอย่ามุ่งร้ายทำลายไทย  
จงพร้อมใจพร้อมกำลังระวังเมือง

ให้นานาภาษาเขานิยม  
ชมเกียรติยศฟูเฟื่อง
ช่วยกันบำรุงความรุ่งเรือง   
ให้ชื่อไทยกระเดื่องทั่วโลกา

ช่วยกันเต็มใจใฝ่ผดุง   
บำรุงทั้งชาติศาสนา
ให้อยู่จนสิ้นดินฟ้า   
วัฒนาเถิดไทย,  ไชโย!

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
จาก บทละครพูดคำกลอนเรื่อง พระร่วง
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ