[ย้อนกลับ]


มาลี ( คนอ่าน 15324 คน) ( คนแสดงความเห็น 20 คน)

    มาลี                                   ดอกดังสีบานเย็นเห็นหรือไม่
ผีเสื้อร่อนว่อนอยู่ดูวิไล            งามกระไรหนอผีเสื้อช่างเหลืองาม
กินอะไรเกิดที่ไหนผีเสื้อเอ๋ย      อย่าปิดเลยตอบต่อที่ข้อถาม
น้องจะได้ไปเกิดไปกินตาม       ให้อร่ามเหมือนผีเสื้อเหลือสวยเอย

พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จาก บทละครเรื่อง เงาะป่า

 
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ