[ย้อนกลับ]


อย่านั่งใกล้ถุงเงินคำ ( คนอ่าน 15263 คน) ( คนแสดงความเห็น 46 คน)

อย่านั่งใกล้ถุงเงินคำ     อย่าฟังคำคนล่าย
อย่าจ่ายเงินผิด             อย่าติดใจคนบาป
หื้อหาบไปค้า                ใคร่เป็นข้าหื้ออยู่ดาย
อย่าขี้คร้านลูกขวาย       กินงายแล้วอย่านอน
อย่าเคียดต่อหมู            เข้าทบูถวยหมอเจือจาน
รู้การคิงบ่รู้การท่าน       อย่าปานใจหมอง
อย่าตีเถียงฟ้า               อย่าเล็งม้าเถียงตะวัน
อย่าฟันพร่าเข้าบ้าน       อย่าต้านชู้ด้วยเมียท่าน
อย่าทอดไม้จิ่มคนใด     อย่าโฟ่ใบ้บ่รู้สัง
อย่าโยะหมา                 อย่าฆ่าเด็ก
อย่าขวักเหล็กกาปลอม  อย่าบดอมปู่เยียะการหนัก
หื้อรักพ่อแม่                 หื้อมีแผหลวงหลาย

จากวรรณกรรมล้านนา ปู่เจ้าสอนหลาน (ภาคเหนือ)
          อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ