[ย้อนกลับ]


วันลอยกระทง ( คนอ่าน 5868 คน) ( คนแสดงความเห็น 518 คน)

เดือนดวงเด่นคืนเพ็ญเดือนสิบสอง
กระทงทองลอยเด่นเห็นสุขศรี
พร่างพราวเด่นเพ็ญจันทร์เป็นวันดี
เดือนดวงที่กระจ่างช่วงในดวงใจ

ขอษมาแม่คงคาของลูกด้วย
ให้แม่ช่วยไทยร่มเย็นเป็นสดใส
ดับไฟร้อนรุ่มเร้าเพื่อชาวไทย
กระทงใจส่งรัก.....และหวังดี

.... แต่งโดย ใบตอง .....

 
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ