[ย้อนกลับ]


เด็กไทยคนดี ต้องมีวินัย ( คนอ่าน 5878 คน) ( คนแสดงความเห็น 219 คน)

เด็กไทยคนดี    ต้องมีวินัย
เล่าเรียนใส่ใจ   ใฝ่หาความรู้
ไม่ลืมสัจจะ      รักกตัญญู
พอเพียงเป็นอยู่  มุ่งสู่คุณธรรม

ผู้แต่ง : สุพิชชา สุขเสริม
ชื่อเล่น : วันเวย์
โรงเรียน : ภูกระดึง
ชั้นประถมปีที่ : 5 ห้อง : 2
อาจารย์ที่สอนภาษาไทย : บุญชิต วงศ์ศิริ
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น