[ย้อนกลับ]


ร้อยโลกก็ร้อยร้าง ( คนอ่าน 5853 คน) ( คนแสดงความเห็น 7 คน)

โอ้พระศุกร์พร่างแพร้ว
แสงทิพย์
ทางแห่งช้างเผือกลิบ
ลิ่วฟ้า
ปรารถนาเร่ร่อนสิบ
ทิศเที่ยว ไปเอย
เพียงเพื่อขอพบหน้า
หนึ่งน้องนางเดียว ฯ
จะถนอมน้องแนบไว้
เป็นเงา
ท่องเที่ยวชมป่าเขา
หุบห้วย
เสมือนเพื่อนพี่ไปเมา
มายทิพย์
ชมชื่นใจกันด้วย
แก่นฟ้าดินสวรรค์ ฯ
คืนนี้ฟ้าสั่งให้
แจ่มจันทร์
แสงส่องจำเพาะฉัน
เท่านั้น
มอบดาวทั่วแดนสวรรค์
แถมเปล่า
ขาดแต่โฉมพระปั้น
หนึ่งน้องนางเดียว ฯ
โอ้หอมไฟป่าไหม้
กฤษณา
ฤาใช่โฉมทิพย์มา
อยู่ข้าง
ถึงคอยชั่วชีวา
แตกดับ ก็ดี
ร้อยโลกก็ร้อยร้าง
มอดม้วยด้วยฝัน ฯ
ถึงมีปีกทิพย์แล้ว
บินไป ก็ดี
จบแว่นแคว้นแดนไกล
ฟากฟ้า
มิอาจพบใจใส
คำซื่อ
แม้จะคอยชาติหน้า
โลกโน้นฤามี ฯอ่านความคิดเห็นอื่น ๆ