[ย้อนกลับ]


โรงเรียนต้นไม้ ( คนอ่าน 5860 คน) ( คนแสดงความเห็น 241 คน)

 

ฉันดูทิศทางกว้างไกล                       

เห็นความตั้งใจ

โรงเรียนต้นไม้สอนคน

ใช่สอนหนังสือหุ่นยนต์               

ให้เดินตามก้น                     

วัตถุอนารยธรรม

 ฉันฟังเรื่องราวลำนำ                          

ชีวิตถ้อยคำ

ภาษาพาเด็กเดินทาง

ฟังครูผู้ปั้นสรรค์สร้าง                     

ดวงดาวพราวพร่าง

ณ ทางช้างเผือกปัญญา

ฉันมองความหมายยายตา         

แม่พ่อเพาะกล้า

แก่นรากจากง้วนดินงาม

เป็นต้นกิ่งรักเรืองราม                               

ผลิช่อต่อนาม

ต่อนัยไร่นาฟ้าดิน

 ฉันบอกยุบลยลยิน                         

เล่าสู่รู้สิ้น

แก่เธอผู้เยาว์ข่าวสาร

โรงเรียนในอุดมการณ์                    

แห่งนี้เขียนอ่าน

ชีวิตและโลกแท้จริง

 เธอดูเธอเห็นทุกสิ่ง                          

ทางไทไม่ทิ้ง

ศรัทธาฝากไว้ในเธอ
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ