[ย้อนกลับ]


ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ ( คนอ่าน 5869 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)

มวลมนุษย์ผู้เปรื่อง

ปรีชา  เชี่ยวแฮ

เพราะใคร่ใฝ่ศึกษา

สิ่งรู้

รู้กิจผิดชอบหา

เหตุสอด  ส่องนา

นี่แหละบุคคลผู้

เพียบด้วยความเจริญ

มวลผู้ชูปรีชา

เสาะวิทยาไม่ห่างเหิน

ผิดชอบกอบไม่เกิน

รู้ดำเนินตามเหตุผล

ชื่อว่าปรีชาดี

ผิดชอบมีวิจารณ์ยล

ผู้นั้นจักพลันดล

พิพัฒน์พ้นจักพรรณนา

ควรเราผู้เยาว์วัย

จงใฝ่ใจการศึกษา

อบรมบ่มวิทยา

ปรุงปรีชาให้เชี่ยวชาญ

ขั้นนี้จักชี้ว่า

มีปัญญาไม่สมฐาน

ต้องหัดดัดสันดาน

กอบวิจารณ์ใช้ปัญญา

(พระยาอุปกิตศิลปสาร)

 
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ