[ย้อนกลับ]


เลือดเนื้อเป็นเชื้อไฟ ( คนอ่าน 5848 คน) ( คนแสดงความเห็น 3 คน)

ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันสว่าง

ฉันสร้างในสิ่งที่ฉันเชื่อ

ฉันประจักษ์ว่าไฟอาศัยเชื้อ

ฉันจึงยอมเลือดเนื้อเป็นเชื้อไฟ
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ