[ย้อนกลับ]


ในกระจก ( คนอ่าน 5846 คน) ( คนแสดงความเห็น 8 คน)

เมื่อกระจกสองบานหันเข้าหา

มองหน้าเห็นหลังมิใช่หรือ

มองลึกยิ่งเห็นลึกเมื่อฝึกปรือ

ไยยังดื้อหลับตามิกล้ามอง
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ