[ย้อนกลับ]


บางครั้ง ( คนอ่าน 5846 คน) ( คนแสดงความเห็น 3 คน)

บางคิดถึงซึ้งกมลใครคนหนึ่ง

คุณวางความคิดถึงไว้ตรงไหน

คุณดูแลความคิดถึงนั้นอย่างไร

จำเป็นไหมใครคนนั้นจะต้องรู้
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ