[ย้อนกลับ]


รักพ้อ ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 4 คน)

แค่เขียน ร ไม้หันอากาศ ก ไก่

ใครก็ย่อมทำได้ไม่ยากเข็ญ

กี่ล้านล้านประโยควลีมิลำเค็ญ

แต่จะเป็นประโยชน์ใดถ้าใจดำ
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ