[ย้อนกลับ]


เพลงนกเขา (ของเก่า) ( คนอ่าน 5859 คน) ( คนแสดงความเห็น 29 คน)

เจ้านกเขาเถื่อนเอย     

ให้เจ้าอยู่เรือนเลี้ยงน้อง                        

 แม่จะไปขายของ              

เลี้ยงน้องเถิดพ่อคุณเอย                       

 นกเขาเอย               

ขันอยู่แต่เช้าจนเย็น                          

ขันเถิดแม่จะฟังเสียงเล่น      

เนื้อเย็นเจ้าคนเดียว

นกเขาเอย               

ขันอยู่แต่เช้าจนเที่ยง                        

พระสุริยาบ่ายเบี่ยง            

เที่ยวแล้วจงนอนเปลเอย      
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ