[ย้อนกลับ]


แต่… ( คนอ่าน 5851 คน) ( คนแสดงความเห็น 2 คน)

ทั้งรู้สึกว่ารักอยู่มากแท้

แต่มีคำว่า “แต่” แปลไม่ได้

จะเปลี่ยน “แต่” เป็น “ถ้า” ก็ช้าไป

ปทานุกรมหัวใจขาดไปแล้ว
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ