[ย้อนกลับ]


แม่ไม้สอนลูก ( คนอ่าน 5851 คน) ( คนแสดงความเห็น 23 คน)

ไปจากร่มกิ่งใบไปเถิดลูก

ให้นกกาพาไปปลูกที่ปลายป่า

เจ้าต้องมีชีวิตอิสรา

มีดินฟ้าแดดฝนของตนเอง
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ