[ย้อนกลับ]


ขี้ตื้นมักตู่ ( คนอ่าน 5854 คน) ( คนแสดงความเห็น 6 คน)

ฟ้ามีเมฆเป็นของฟ้ากระนั้นหรือ

ลมมีเสียงอึงอื้อของลมไฉน

แดดมีแสงฤาแสงแห่งผู้ใด

ดินมีไม้หรือไม้ให้เนื้อดิน
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ