[ย้อนกลับ]


โยนกลองในแนวตั้ง ( คนอ่าน 5851 คน) ( คนแสดงความเห็น 17 คน)

ภูมิคุ้มกันต้นไม้สวนใดพร่อง

เกิดแต่ดินสวนร่องเป็นเบื้องต้น

คนปลูกเลี้ยงบำรุงต้องปรุงปรน

หยุดโทษแดดโทษฝนโพนทะเนา
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ