[ย้อนกลับ]


ครรลองครู ( คนอ่าน 5855 คน) ( คนแสดงความเห็น 9 คน)

              คุณเอ๋ย             คุณครู
ท่านคือผู้          อาสา             มาสร้างสรรค์
คนเป็นครู         อาชีพครู       รู้รู้กัน
ใช่ใฝ่ฝัน           เป็นเศรษฐี     มีเงินทอง
ครูทุกคน          ภูมิใจ            ในศักดิ์ศรี
ต่างพร้อมทำ    หน้าที่           ไม่มีหมอง
ทำสิ่งใด           ย่อมพินิจ       คิด...ไตร่ตรอง
ตามครรลอง     ของผู้           เป็นครูเอยอ่านความคิดเห็นอื่น ๆ