[ย้อนกลับ]


สยามเมืองยิ้มจงกลับมา ( คนอ่าน 5840 คน) ( คนแสดงความเห็น 31 คน)

ประเทศไทย    ลือนาม         สยามเมืองยิ้ม
ดูพร้อมพริ้ม   งามงด          สวยสดใส
ผู้มาเห็น         มาหา            พาชื่นใจ
เมื่อกลับไป     ไม่นานวัน      หันกลับมา
  นี่คือเรื่อง     บอกเล่า          ครั้งเก่าก่อน
มิอาจย้อน       ความหันเห    เสน่หา
ผู้กลับไป         ไปเลย            ไม่เอ่ยลา
หมดศรัทธา    ไทยบางคน    จี้, ปล้น, ยิง
ไกด์, บางกลุ่ม  สุมหัว           ทำชั่วช้า
ขายสินค้า       ปลอมเลว        เหลวไหลยิ่ง
พวกค้าขาย     ผิดพลาด         ขาดความจริง
ใครท้วงติง     ก็ไม่แคร์          ติดแต่โกง
นักท่องเที่ยว   จึงเปลี่ยนนาม   สยาม...ไม่ยิ้ม
สื่อ...สิ่งพิมพ์   ต่างชาติ          พาดโขมง
เที่ยวเมืองไทย  อาจเหม็นเน่า   ต้องเข้าโลง
โชว์เต้าโตง     อาจถูกพร่า       พวกบ้ากาม
วอนคนไทย    รักศักดิ์ศรี        ดีเหมือนเก่า
ให้พวกเขา     พากันมา          อย่าหยาบหยาม
มุ่งรักษา         ประเพณี         สิ่งดีงาม
ให้สยาม         งามรอยยิ้ม      สื่อพิมพ์ใจอ่านความคิดเห็นอื่น ๆ