[ย้อนกลับ]


หนทางดับทุกข์ในใจเรา ( คนอ่าน 5861 คน) ( คนแสดงความเห็น 12 คน)

อันโลกนี้สถิตอยู่คู่ฟ้าดิน
แต่ร่างกายพังภินท์และเสื่อมถอย
ช้างม้า วัวควาย ตายยังพลอย
ได้ใช้สอยเนื้อหนังกระทั่งงา

เราเกิดมาอาศัยร่างกายสร้าง
ชั่วและดีเป็นหนทางไปเบื้องหน้า
อวิชชา พาหลงกันเรื่อยมา
รู้ทางดับอวิชาจึงเห็นจริง

วิปัสสนากรรมฐานทางสายเอก
ดับทุกข์โศกอนัต์เอนกได้ทุกสิ่ง
พระพุทธองค์ทรงเมตตาด้วยใจจริง
แนะทางเดินได้ทุกสิ่งเพื่อพ้นภัย

อันกิเลสตัณหาอุปปาทาน
คือตัวมารพาหลงพาสงสัย
อวิชชาพาหลงอยู่ร่ำไป
จึงเกิดดับเวียนว่ายในวังวน

ไม่รู้จักต้นปลายและสายเหตุ
ว่าขันธ์เขตเกิดขึ้นทุกแห่งหน
เมื่อปฏิบัติ ถึงอธิปัญญาชน
จึงรู้ทางปฏิสนธิ์ผลเกิดมา

 

คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย
อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ