[ย้อนกลับ]


นักอ่าน ( คนอ่าน 13988 คน) ( คนแสดงความเห็น 51 คน)

“หนังสือเล่มนั้น วันวานอ่านแล้ว

หนังสือเล่มนั้น วันนี้อ่านอีก

หนังสือเล่มนั้น วันพรุ่งนี้ต้องอ่านใหม่

หนังสือเล่มนั้น อ่านไม่รู้จบ”
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ