[ย้อนกลับ]


ปกติกำแพงจะปิดกั้น... ( คนอ่าน 13984 คน) ( คนแสดงความเห็น 23 คน)

 

ปกติกำแพงจะปิดกั้น                       

แต่กำแพงสร้างสรรค์กลับเปิดกว้าง    

นับเป็นโชคของเด็กได้เดินทาง            

สรรค์และสร้างสิ่งงามตามใจปอง

กำแพงเปรอะเลอะสีที่แต้มเขียน          

 ก็ทาทับสับเปลี่ยนได้ทุกช่อง           

พู่กันกร่อนสีเกลี้ยงเป็นก่ายกอง         

ก็ซื้อใหม่เพื่อสมองของพรุ่งนี้

เมื่อเขียนครบลบได้ทุกสัปดาห์           

ก็เหมือนท้าให้ก้าวไปให้เคลื่อนที่

ทั้งเขียนรูปเขียนเรื่องและบทกวี          

ต่อแต่นี้มีเวทีฝากผลงาน

ไม่ต้องเขียนในส้วมอย่างหลบซ่อน        

ไม่ต้องทำมือบอนไปทั่วย่าน

ขออวยชัยให้กำแพงเป็นแหล่งสราญ      

ให้เด็กเด็กสนุกสนานทั่วกันเอย

 
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ