[ย้อนกลับ]


เขามีเส้นด้าย... ( คนอ่าน 13989 คน) ( คนแสดงความเห็น 22 คน)

 

"เขามีเส้นด้ายความรักของแม่เป็นต้นทุน  

และมีวิถีเพลงของลุงไทเป็นต้นทาง  

 เท่านี้  ก็ทำให้เขาไม่รู้สึกท้อแท้"
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ