[ย้อนกลับ]


ฉันรู้แล้ว ( คนอ่าน 13990 คน) ( คนแสดงความเห็น 64 คน)

ฉัน รู้แล้วว่าเธอติดต่อกับ ฉัน ได้อย่างไร
เพราะเธอตั้งใจอ่าน
เพราะเธอตั้งใจคิด
ติดตาม
กล้าพูด
กล้าเปล่งเสียงที่กึกก้องในหัวใจของเธอออกมา
ฉัน ได้ยินแล้ว…แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ