[ย้อนกลับ]


รู้จักตนเอง ( คนอ่าน 13990 คน) ( คนแสดงความเห็น 263 คน)

เมื่อเรารู้จักตนเอง มีจุดยืนที่แน่วแน่

มีแผน และเป้าหมายที่ชัดเจน

เพียงเท่านี้ชีวิตก็ปลอดภัย และไม่มีวันหลงทาง
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ