[ย้อนกลับ]


สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่ง ชนะแต่ไม่ลำพอง ( คนอ่าน 8744 คน) ( คนแสดงความเห็น 570 คน)

" สูงส่งแต่ไม่เย่อหยิ่ง ชนะแต่ไม่ลำพอง
ปราดเปรื่องแต่รู้จักลงเวที เข้มแข็งแต่มีความอดกลั้น…"
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ
ความคิดเห็นโดย
EMAIL
ความเห็น