[ย้อนกลับ]


ความคิดเล็ก ๆ ( คนอ่าน 5138 คน) ( คนแสดงความเห็น 32 คน)


"อย่าดูถูกความคิดเล็ก ๆ"




แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ