[ย้อนกลับ]


แถนใจดี กับ กบกินตะวัน ( คนอ่าน 148979 คน) ( คนแสดงความเห็น 61 คน)

        คนเฒ่าคนแก่เล่าว่า แต่ก่อนคนกับสัตว์สามารถติด


ต่อสื่อสารถึงกันได้ ต่อมาบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้ง 


ฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาล   แถนอยู่เมืองฟ้าจึงบันดาลให้


ฝนตกลงมาห่าใหญ่ ทำให้น้ำท่วมโลก สัตว์ต่าง ก็ล้มตาย


หมด แถนจึงแก้ปัญหาโดยส่งตะวัน ๑๒ ดวง กับเดือน ๑๒


ดวงลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อทำให้น้ำแห้ง  แต่เมื่อมีตะวันมาก


ถึง ๑๒ ดวงก็ร้อนเกินไป  ผู้คนจึงบอกให้กบขึ้นไปกินตะวัน


เสียเพื่อให้หายร้อน  กบกินตะวันไป ๑๑ ดวงด้วยความ


เอร็ดอร่อย ทำให้ฟ้ามืดมัวสลัวลง  ผู้คนต่างพากันเกรงกลัว


ว่ากบจะกินตะวันจนหมด  เพราะเหลือเพียงดวงเดียวเท่านั้น  


ชาวบ้านจึงได้ตีเกราะเคาะไม้เพื่อเรียกกบให้กลับลงมายัง


โลกมนุษย์ ตะวันจึงอยู่รอดปลอดภัยเหลือเพียงดวงเดียว


จนทุกวันนี้


 


เรียบเรียงจากคำบอกเล่าของคนไทดำในเวียดนาม
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ