[ย้อนกลับ]


กำเนิดนางมณโฑ ( คนอ่าน 148973 คน) ( คนแสดงความเห็น 114 คน)


.ยังมีพระฤาษี 4 รูป บำเพ็ญพรตที่เชิงเขาป่าหิมพานต์ ในนั้นมีโคนมห้าร้อยตัว
ทุกเช้าแม่โคจะมาที่หน้าอาศรม หยดน้ำนมในอ่างแก้วเป็นประจำ แล้วฤาษีทั้ง 4
ก็มานั่งฉันน้ำนมนั้น และแบ่งให้นางกบตัวหนึ่ง ซึ่งมาหมอบอยู่ใกล้ ๆ เป็นประจำ
มีนางนาคชื่ออนงค์ เป็นบุตรีพระยากาลนาคในเมืองบาดาล วันหนึ่งเที่ยวหาคู่อยู่
ในป่ามาถึงบริเวณนี้ เจองูดินตัวหนึ่งนางก็ร่วมรัก พอดีฤาษีทั้ง 4 มาเห็น ก็ใช้ไม้
เท้าเคาะที่ขนดหางนางนาคให้รู้สำนึกตัวว่ามีศักดิ์สูงกว่างูดินเพียงฟ้าและดิน
นางนาคอายก็แทรกดินหนีไปบาดาลแต่ด้วยความอายและแค้นเคืองนางได้กลับ
มาคายพิษใส่อ่างน้ำนม นางกบเห็นเข้าก็แสดงกตัญญูต่อพระฤาษี โดยกระโดดลง
อ่างน้ำนมและขาดใจตาย เพราะพิษนางนาคเพื่อป้องกันชีวิตพระฤาษี
เมื่อพระฤาษีมาเห็นก็ตำหนิว่า "นางกบตะกละเลยต้องตาย"
แล้วด้วยจิตเมตตา ท่านจึงคีบนางกบมาเป่ามนต์ให้ฟื้นแล้วถามว่า "ทำไมจึงตะกละอย่างนี้"
นางกบจึงเล่าความจริงให้ท่านทราบ ดังนั้นพระฤาษี 4 รูปจึงพร้อมใจกันแทนคุณนางกบโดย
ทำพิธีชุบให้นางกบกลายเป็นนางงามชื่อนางมณโฑ(แปลว่านางกบ) และพาไปถวายพระอิศวร
พระอิศวรก็รับนางมณโฑไว้เป็นนางกำนัลของพระอุมา พระอุมาเห็นว่านางมณโฑขยันและซื่อดี
จึงเมตตาสอนวิชาและคาถาให้เสมอแสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ