[ย้อนกลับ]


รามเกียรติ์ ( คนอ่าน 148981 คน) ( คนแสดงความเห็น 457 คน)

ฉบับย่อ


รามเกียรติ์มีที่มาจากคัมภีร์รามายณะซึ่งฤษีวาลมิกิเป็นผู้แต่งมากว่า 2000 ปีแล้ว
ได้เค้าเรื่องมาจากคัมภีร์วิษณุปุราณะ และหนุมานนาฎกะในภาษาสันสกฤตที่ชาว
ฮินดูถือว่าศักดิ์สิทธิ์


ท้าวทศรถ เป็นกษัตริย์ครองกรุงอโยธยา มีมเหสี 3 องค์คือ นางเกาสุริยา นางไกเกษี และ
นางสมุทรชา วันหนึ่ง ท้าวทศรถไปรบกับยักษ์ชื่อ ปฑูตทันต์ โดยนางไกยเกษีตามไปด้วย
ขณะรบกัน ยักษ์ได้แพลงศรโดนเพลารถของท้าวทศรถเสีย นางไกยเกษีจึงเอาแขนสอด
แทนเพลารถเมื่อท้าวทศรถฆ่ายักษ์ได้แล้ว ก็ทราบถึงความจงรักภักดีของนางไกยเกษี
จึงประทานพรไว้ว่า หากนางประสงค์สิ่งใดก็จะประทานให้


ท้าวทศรถครองราชย์มานาน แต่ยังไม่มีโอรส จึงทำพิธีกวนข้าวทิพย์ (กินแล้วจะตั้งท้อง)
กลิ่นของข้าวทิพย์หอมไปถึงกรุงลงกา ทศกันต์จึงใช้นางยักษ์ กากนาสูร แปลงเป็นกาไปโขม
ยข้าวทิพย์มาได้ครึ่งก้อน ทศกันต์นำไปให้นางมณโฑซึ่งเป็นมเหสีกินก็ตั้งครรภ์ ประสูติ
พระธิดาออกมา ขณะที่ประสูติ พระธิดาร้องว่า "ผลาญราพย์" ขึ้น 3 ครั้ง พิเภกและโหร
ทำนายว่าเป็นกาลกินี ทศกันต์จึงนำนางใส่ผอบลอยน้ำไป พระฤษีชนก เดิมเป็นราชาแห่ง
เมืองมิถิลา พบเข้าก็เก็บไปฝังดิน ฝากแม่พระธรณีไว้ 16 ปี จึงไถเอานางขึ้นมาและให้ชื่อว่า

สีดา ส่วนข้าวทิพย์ที่เหลือ 3 ก้อนครึ่ง ท้าวทศรถก็แบ่งให้มเหสีทั้ง 3 ซึ่งต่อมาก็ตั้งครรภ์
และประสูติพระโอรส นางเกาสุริยาประสูติพระราม นางไกยเกศีประสูติพระพรต
นางสมุทรชาประสูติพระลักษมณ์กับพระสัตรุต


พระชนกกลับไปครองเมืองมิถิลา และได้จัดพิธียกศรขึ้นเพื่อหาคู่ครองให้นางสีดา พระราม
ยกศรได้จึงได้อภิเษกกับนางสีดาและพากลับเมืองอโยธยา ท้าวทศรถจะยกราชสมบัติให้
พระรามแต่นางไกยเกศีทูลขอให้โอรสของตนและขอให้พระรามออกเดินป่าเป็นเวลา 14 ปี
ท้าวทศรถเคยประทานพรไว้ให้จึงจำต้องยินยอม พระรามออกจากเมืองแต่โดยดี
พระลักษมณ์และนางสีดาขอตามเสด็จไปด้วย ท้าวทศรถเสียพระทัยมากจนสิ้นพระชนม์


พระราม พระลักษม์ และนางสีดาอยู่อาศรมในป่า วันหนึ่งนางสำมนักขา น้องสาวของ
ทศกันต์มาเดินเที่ยวป่าได้พบพระรามก็หลงรัก เข้าไปเกี้ยวพระรามและทำร้ายนางสีดา
พระลักษณม์โกรธมาก จึงจับนางมาตัดหู จมูก มือ และเท้าแล้วปล่อยตัวไป นางกลับไปฟ้อง
พี่ชายทั้ง 3 คือ ทูษณ์, ขร, ตรีเศียร ให้ไปรบกับพระราม แต่ก็ถูกพระรามฆ่าตาย
นางจึงไปเล่าความงามของสีดาให้ทศกันต์ฟัง ทศกันต์ก็อยากได้เป็นชายา
ทศกันต์ให้มารีศ
แปลงเป็นกวางทองมาล่อ นางสีดาเห็นกวางทองก็อยากได้จึงขอให้พระรามไปจับ
มารีศถูกศรของพระรามก็แกล้งทำเสียงของพระรามร้องขอความช่วยเหลือ นางสีดา
จึงขอให้พระลักษณ์ออกไปช่วยพระรามทศกันต์ได้โอกาสจึงเข้ามาลักนางสีดาไปกรุงลงกา
พระรามกับพระลักษมณ์จึงออกเสด็จตามด้วยความห่วงใย


ระหว่างการเดินทาง ก็ได้พบหนุมานกับสุครีพ เกณฑ์ไพร่พลลิงมารบกับทศกันต์
ทศกันต์ฝันร้าย พิเภกทำนายว่าจะมีเคราะห์ ให้ส่งนางสีดาคืน ทศกันต์โกรธมาก
จึงขับไล่พิเภกออกจากเมือง พิเภกจึงไปสวามิภักดิ์พระราม และช่วยเหลือพระราม
ไว้มากมาย พระรามรบกับทศกันต์เป็นเวลานาน จนญาติพี่น้อง สหายของทศกันต์
ตายหมดจนต้องออกรบเอง พระรามแผลงศรถูกทศกันต์หลายครั้ง แต่ก็ไม่ตายเพราะ
ได้ฝากดวงใจไว้ที่ฤษีโคบุตร หนุมานกับองคตอาสาจะไปเอากล่องดวงใจก็สามารถ
ลวงมาได้ พระรามออกรบอีกครั้งก็แผลงศรถูกทศกันต์ หนุมานก็ขยี้กล่องดวงใจจน
ทศกันต์สิ้นชีวิต


พิเภกนำนางสีดามาคืนให้พระราม นางสีดาทำพิธีลุยไฟเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์
และพระรามก็เสด็จกลับอโยธยาพร้อมกับนางสีดาและพระลักษมณ์ และให้พิเภก
ครองกรุงลงกา


  ต่อมา นางยักษ์ตนหนึ่งชื่อนางอดูล แปลงร่างมาเป็นนางกำนัลของนางสีดา และ
ขอให้นางสีดาวาดรูปทศกันต์ให้ดู พอดีพระรามเสด็จมา นางสีดาตกใจแต่พยายามลบ
เท่าไรก็ไม่ออก จึงซ่อนไว้ที่ใต้ที่บรรทม พระรามจับได้จึงให้พระลักษณ์นำนางสีดาไปฆ่า
แต่พระลักษณ์ไม่ฆ่า พระอินทร์นำนางสีดาไปฝากไว้กับนารทฤษี


วันหนึ่ง นางสีดาไปอาบน้ำที่ลำธารและฝากโอรสไว้กับพระฤษี แต่ด้วยความเป็นห่วง
จึงเสด็จกลับมาพาไปด้วย พระฤษีลืมตาขึ้นมาจากการบำเพ็ญตบะก็ไม่พบพระมงกุฎ
จึงชุบกุมารขึ้นมาอีกพระองค์ชื่อพระลบ พระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ พระมงกุฎจับมา
ขี่เล่น พระพรตแผลงศรไปจับตัวพระมงกุฎไว้ได้ แต่พระลบก็มาชิงตัวไปได้ พระราม
ออกรบด้วยพระองค์เองแต่ก็เอาชนะกันไม่ได้จนรู้ว่าเป็นพ่อลูกกัน


  พระรามไปอ้อนวอนให้นางสีดากลับเมืองแต่นางไม่ยอม พระรามจึงออกอุบายว่า
สิ้นพระชนม์ นางสีดาตกใจจึงกลับมาก็รู้ว่าถูกหลอก จึงอธิษฐานแทรกแผ่นดินหนี
ไปอยู่เมืองบาดาล พิเภกทูลแนะให้ออกเดินป่าเพื่อสะเดาะเคราะห์ พระอิศวรลงมาช่วย
ไกล่เกลี่ยให้คืนดีกัน ประทานการอภิเษกให้พระรามกับนางสีดาใหม่ พระรามกลับ
มาครองกรุงอโยธยากับนางสีดาอย่างมีความสุข
แสดงความเห็นเพิ่มเติม           อ่านความคิดเห็นอื่น ๆ