ผู้เข้าชม Free Hit Counters

ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา ผู้บริจาคพื้นที่ให้เพื่อเป็นวิทยาทาน และ
อาจารย์ กฤษณ์ แย้มสระโส ผู้จัดทำเว็บให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด